Svart-sibirisk-katt

Clean Genealogy

Bakgrund

Jag avlar enligt Clean Genealogy Project vilket innebär att jag avlar NEM-fritt och därmed inte blandar in syskonrasen NEM i mina stamtavlor. Anledningen till detta är då jag anser att Sibirisk katt och Neva Masquerade (NEM) bör klassas som två skilda raser. Det är väl kännt att man har blandat in andra rasen i NEM aveln för det maskade anlaget. Förutom den maskade genen så får man även med andra gener också, det kan ex. vara gener för olika sjukdomar, högre allergenhalter eller liknande. Många sibiriska katter med mycket NEM har även en helt annan pälskvalitét än de traditionella sibiriska katterna.

Neva fri avel i Sverige, då och nu

De första sibiriska katterna som kom till Sverige och därmed även var grundkatter för den svenska aveln var grupp 1-3. Från 2003-2005 började man dock importera de första grupp 4 katterna, dessa från Tyskland, Polen, USA mfl. Eftetsom det fanns relativt få katter i Sverige användes dessa med ”nytt blod” ganska friskt. Idag finns det därmed nästan inga grupp 2-3 katter alls kvar i Sverige (från våra ”grundkatter”). Det som finns kvar är en handfull och dessvärre verkar många uppfödare inte medvetna om antalet NEM i stamtavlorna.

Vi är idag 3st uppfödare som avlar helt i enlighet med Clean Genealogy, SE*Voyakas, S*Milashkas och SE*Stolthetens. Vi lägger ner mycket tid och energi åt att importera katter och åka utomlands för parningar. Detta för att vi vill hålla en låg inavelsgrad på våra kullar.
Förutom att avla utan inblandning av neva så är ett krav att man är öppen och ärlig om ev. sjukdomar, defekter osv. Vårt mål är att avla friska katter och för att kunna upprätthålla det måste vi samarbeta och vara ärliga mot varandra.

Tips för uppfödare

Här samlar jag mina tips för uppfödare av sibirisk katt. Jag delar med mig av mina tankar, erfarenheter och information om NEM-fri avel. Även om jag inriktar mig på NEM-fri avel är mycket av informationen densamma som för om man inte avlar NEM-fritt, ex. Som avsnittet om hälsotester.

Det är mycket att tänka på som uppfödare och det är så mycket mer än att bara ha söta kattungar i 12 veckor. Som uppfödare tar ditt ansvar inte slut efter 12 veckor när kattungarna flyttat. Det är även mycket efterarbete man behöver göra. Detta kan vara att ge livslång support till kattungeköpare, regelbundet hälsotesta sin katt mm.

Grupp 1-3

Här beskriver jag de olika grupperingarna av stamtavlor inom NEM-fri avel. Det finns 6 grupper men inom Clean Genealogy avlar vi endast grupp 1-3.

Hälsotester

Här går jag igenom vilka hälsotester jag gör på mina katter och som även rekommenderas att göras inom Clean Genealogy.

Läsa stamtavlor

Här visar jag hur man läser stamtavlor. Hur man ser HCM tester i pawpeds, söker antal NEM samt Cs-bärare och tittar på inavelgraden.