Clean Genealogy

Bakgrund

Jag avlar enligt Clean Genealogy Project vilket innebär att jag avlar NEM-fritt och därmed inte blandar in syskonrasen NEM i mina stamtavlor.

De första sibiriska katterna som kom till Sverige och därmed även var grundkatter för den svenska aveln var grupp 1-3. Från 2003-2005 började man dock importera de första grupp 4 katterna, dessa från Tyskland, Polen, USA mfl. Eftetsom det fanns relativt få katter i Sverige användes dessa med ”nytt blod” ganska friskt. Idag finns det därmed nästan inga grupp 2-3 katter alls kvar i Sverige (från våra ”grundkatter”). Det som finns kvar är en handfull och dessvärre verkar många uppfödare inte medvetna om antalet NEM i stamtavlorna.

Tips för uppfödare

Här samlar jag mina tips för uppfödare av sibirisk katt. Jag delar med mig av mina tankar, erfarenheter och information om NEM-fri avel. Även om jag inriktar mig på NEM-fri avel är mycket av informationen densamma som för om man inte avlar NEM-fritt, ex. Som avsnittet om hälsotester.

Det är mycket att tänka på som uppfödare och det är så mycket mer än att bara ha söta kattungar i 12 veckor. Som uppfödare tar ditt ansvar inte slut efter 12 veckor när kattungarna flyttat, utan du har ansvar bra mycket längre än så.

Grupp 1-3

Här beskriver jag de olika grupperingarna av stamtavlor inom NEM-fri avel. Det finns 6 grupper men inom Clean Genealogy avlar vi endast grupp 1-3.

Hälsotester

Här går jag igenom vilka hälsotester jag gör på mina katter och som även rekommenderas att göras inom Clean Genealogy.

Läsa stamtavlor

Här visar jag hur man läser stamtavlor. Hur man ser HCM tester i pawpeds, söker antal NEM samt Cs-bärare och tittar på inavelgraden.